โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน  การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควัน  กิจกรรมเดินรณรงค์ และกิจกรรมพ่นละอองฝอย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันพระเนตรตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ตำบลสันพระเนตร เป็นอย่างดี  

เมื่อ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09:29:12 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1023 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602