การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562

 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน 2562 ในวันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)
เมื่อ 01 เมษายน 2562 เวลา 08:45:37 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 312 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602