การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561

 การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

เมื่อ 05 กันยายน 2561 เวลา 11:06:23 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 248 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602