การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 การประประส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่อขนาด ø 900 มม.)


งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา-ดอนแก้ว ตอน 1 บริเวณ สี่แยกแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
เมื่อ 04 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:05:33 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 161 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602