การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:03:15 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 209 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602