5 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดย นายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร (อถล.ตำบลสันพระเนตร)  ได้ร่วมกิจกรรม  เมื่อวันพุธ  ที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2562  ดังนี้

       1. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร (อถล.ตำบลสันพระเนตร)

       2. การประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร 

      3. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก การเพิ่มพื้นที่ สีเขียว , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

      4.โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   โดยการปลูกไม้ประดับ ตามสองข้างทางถนน บริเวณวังปลาบ้านท่าทุ่ม ยางพระธาตุ หมู่ที่ 7  ตำบลสันพระเนตร  

เมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:42:04 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 252 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602