ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันพระเนตร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาผู้สูงอายุตำบลป่าหุ่ง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของผู้สูงอายุร่วมพัฒนาชุมชน สังคม พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:37:11 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 413 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602