โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

 นายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรี ,นายสัมฤทธิ์  ฤทธิเดช  ประธานสภาเทศบาล , นายทิพย์ภาเวชช์  ณ เชียงใหม่ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ร่วมดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน 2560)  โดยมีกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาล  กิจกรรมเก็บขยะ 2 ข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสันพระเนตรไปถึงวัดพระเจดีย์ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระเจดีย์  และฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เมื่อวันจันทร์  ที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เมื่อ 25 เมษายน 2560 เวลา 09:40:13 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 937 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602