การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.)
 
เมื่อ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 16:04:31 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 182 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602