เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด..

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด..

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 0 KB
เมื่อ 14 มกราคม 2562 เวลา 10:59:33 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 453 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602