เมื่อ 543 เวลา น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602