ประกาศการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 22.00 – 05.00 น. ของเช้าวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562  ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล จึงขอแจ้งพ่อแม่พี่น้องสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15:11:31 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 341 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602