วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

 “18 มีนาคม 2562”  “วันท้องถิ่นไทย”   เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ได้มีกิจกรรม ดังนี้

1. นายพิทูร  วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์  ฤทธิเดช  ประธานสภาฯ  นำข้าราชการ  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  นำโดย นายทิพย์ภาเวชช์ ณ เชียงใหม่  ปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยนายสวิง  ธรรมปัญญา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง  กิจกรรมล้างทำความสะอาด   และกิจกรรมฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อ 21 มีนาคม 2562 เวลา 11:23:25 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 361 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602