โครงการสนับสนุนกิจกรรมวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ


เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตำบลสันพระเนตร และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ "กิจกรรมทำบุญสืบชะตาลำน้ำแม่กวงและปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปี พ.ศ.2562" โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมลอกจอกแหน , กำจัดผักตบชวาบริเวณลำน้ำแม่กวง

2. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมเครื่องสืบชะตาลำน้ำแม่กวง 

3. วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาลำน้ำแม่กวง , ปล่อยพันธุ์ปลา และเก็บขยะบริเวณถนนหน้าวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ

 

เมื่อ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 08:45:45 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 219 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602