การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

 
เมื่อ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 09:21:10 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 251 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602