รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 555.42 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 0 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 4 KB
เมื่อ 26 กันยายน 2562 เวลา 15:47:02 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 182 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602