การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ(เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.เท่านั้น)

 

เมื่อ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 15:39:00 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 523 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602