การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.)

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:37:11 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 185 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602