การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 90.49 KB
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:53:57 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 413 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602