รู้ทัน...ป้องกัน...
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:21:24 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1011 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602