"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563"

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  โดยนายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  ได้ร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563"  และนายกเทศมนตรีได้อ่านสาสน์วันเด็กของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา และกล่าวเปิดงาน ซึ่งน้อง ๆ หนู ๆ รวมไปถึงผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในงานมากมาย ได้แก่  กิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกมตามซุ้มต่าง ๆ และอาหาร เครื่องดื่ม จากผู้ใหญ่ใจดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร   ในการนี้  งาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563"  ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เมื่อ 14 มกราคม 2563 เวลา 08:22:55 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 64 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602