วันท้องถิ่นไทย

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2561) ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โดม)
3. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
4. กิจกรรมการพ่นละอองฝอย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09:40:23 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 691 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602