การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส

เมื่อ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00:04 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 196 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602