"วันเทศบาล" ประจำปี 2562

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และพนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันเทศบาล” เมื่อวันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562   โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.  การจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2562  

3. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

4. การเก็บขยะตั้งแต่หน้าเทศบาลตำบลสันพระเนตร  ถึงบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์  (หน้าหมู่บ้านทิพย์มณฑา) หมู่ที่ 6 ตำบลสันพระเนตร

5. การทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์

6. กิจกรรมพ่นละอองฝอย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:37:40 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 345 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602