24 มี.ค. 62 วันเลือกตั้ง ส.ส.

  "24 มีนาคม 2562" อย่าลืมไปสิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เมื่อ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12:35:43 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 334 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602