โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ได้จัดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ การสาธิตทำเสวียนเก็บใบไม้เพื่อลดการเผา การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควัน และการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อลดปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เมื่อ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14:38:27 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 332 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602