โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

 ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่  เทศบาลตำบล

สันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (รับสมัครถึงเวลา 12.00 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 1 KB
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:54:27 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 736 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602