มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย/โคมไฟ/โคมควัน/หรือวัตถุอื่นใดขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พื้นที่อำเภอสันทรายเป็นเขตพื้นที่ห้ามการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันฯ ตามพรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60, 000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:38:17 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 152 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602