ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 596.07 KB
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 09:53:51 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 61 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602