การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562

 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562
เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.)

เมื่อ 03 กันยายน 2562 เวลา 09:23:33 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 227 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602