โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดย นายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร   โรงเรียนบ้านสันศรี  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน  พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสันพระเนตร  ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ภายในตำบลสันพระเนตร  ได้แก่ วัดสันศรี  วัดแม่คาว  วัดสันพระเนตร  วันพระเจดีย์ และวัดท่าทุ่ม  ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:03:58 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 239 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602