การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันพุธ์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:31:30 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 460 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602