กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูอายุ

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ดำเนินการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในเขตตำบลสันพระเนตร อีกทั้งมีกิจกรรมประกวดแข่งขันลาบ กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 เมษายน 2555

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 96.12 KB
เมื่อ 18 เมษายน 2555 เวลา 10:47:37 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1423 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602