คำแนะนำการชำระภาษี
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:15:08 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 215 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602