"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอเชิญ น้อง ๆ หนู ๆ ร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันพระเนตร  

เมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 10:13:13 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 64 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602