การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 86.01 KB
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา 08:57:02 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 431 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602