การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

 

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:40:57 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 360 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602