การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561


เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 87.95 KB
เมื่อ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 09:23:04 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 156 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602