เทศบาลตำบลสันพระเนตร จัดประชุมประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:23 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 244 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602