การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศ เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศ เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:40:24 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 339 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602