เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 488.73 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 138.66 KB
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:30:30 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 515 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602