เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อเป็นมาตรฐานให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 488.73 KB
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:30:30 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 2899 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602