ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ขอหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1000 มม ชำรุด บริเวณสี่แยกสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  การประปาฯ จึงขอปิดน้ำ ในวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา  06.00-16.00 น. จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยและขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5323-3479 ต่อ 116  หรือ  09-2224-5470
 
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 284.32 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 0 KB
เมื่อ 22 มกราคม 2561 เวลา 16:04:10 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 440 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602