โครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุฯ ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตามประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.  ณ  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ  กิจกรรมการแสดงฟ้อนเล็บจากกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันพระเนตร  กิจกรรมการแสดงตีกลองตึ่งโนงจากกลุ่มผู้สุงอายุตำบลสันพระเนตร  กิจกรรมให้บริการวัดความดันแก่ผู้สูงอายุ  กิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตำบลสันพระเนตร  กิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ  ฯลฯ ในการนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และของดำหัวจากห้างร้านต่างๆ ในตำบลสันพระเนตร ได้แก่  บริษัทเอ็กซาซีแลม จำกัด, บริษัทกรีนเฮอริเทจ จำกัด,บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด,บริษัทวีคอมมิวนิตี้ จำกัด,บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด,บริษัทกาญจน์สิริ ควอลิตี้ วิลเลท จำกัด,ห้างขายยาจารุวัฒน์, หจก.เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์,ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังโตโยต้าริช สาขาแม่กวง ,  อาหารกลางวันจากท่านพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมคร อบครัว และน้ำแข็งใสจากท่านสัมฤทธิ์  ฤทธิเดช ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมครอบครัว  ฯลฯ  จึงขอขอบคุณทุกท่าน/ทุกองค์กร/ทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

เมื่อ 19 เมษายน 2562 เวลา 16:37:12 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 369 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602