โครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 นายพิทูร  วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันพระเนตร ได้จัดโครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตามประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” (ประเพณีสงกรานต์) เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560   ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันพระเนตร

เมื่อ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:05:29 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 984 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602