โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:44:23 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 717 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602