โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สันทราย ได้ดำเนิน “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ”  ซึ่งมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลสันพระเนตร  เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่  มาตรการความปลอดภัยในการจราจรทางบก และการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ในการนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ร.ต.ท วิทยา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิทยากรจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงชัยพาณิชย์  เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร

เมื่อ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10:22:05 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1013 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602