ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขปัญหามลพิษจากการเสี้ยงสุกร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่,สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีการตรวจสอลข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหามลพิษกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร ของบริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด สาขาสันทราย

เมื่อ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13:33:10 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1069 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602